Създаването на перфектно произведение на изкуството в проявленията му като фотография или картина зависи от много фактори. Някои от тях са:

– творецът (фотограф или художник);

– техниката и химическите материали за отпечатване на фотографиите или боите за картините;

– условията, в които се е случил или се случва процесът на създаване и т.н.

Един от основните компоненти е хартията, на която е отпечатана фотографията или на която е нарисувана картината.

Във висококачествените продукти на немската компания Hahnemühle инвестират онези творци, които наистина искат възможно най-добрите материали и дълъг живот за своите фотографии или картини. И това желание, усърдие и истински професионализъм е редно да се възнагради.

Затова Hahnemühle създадоха Сертификат за автентичност, с което за пореден път доказаха професионализма, принципите и мисията си. Имайки предвид многовековната история на компанията, извървения път, високите стандарти, които налага и следва, няма как да подминем този престижен документ. Той със сигурност ще бъде цел за много творци.

Сертификатът за автентичност на Hahnemühle е създаден, за да защити правата и произхода на лимитираните авторски трудове и репродукции върху хартия Hahnemühle и да намали риска от фалшификации.

Всеки отделен сертификат се отпечатва на лист от ръчно пресована хартия с необрязани краища, върху който е поставен воден знак Hahnemühle. В него са вградени флуоресцентни защитни нишки. Добавя се и униктален сериен номер под формата на холограм. Втори холограм със същия номер се поставя на обратната страна на произведението (картината или фотографията).

Съчетанието от сертификат и холограм дава сигурност, че Сертификатът за автентичност е свързан с едно единствено конретно произведение на изкуството. Текстът и оформлението на сертификата може да се създаде индивидуално.

Идеята определено е добра, нали?